Tuesday, July 7, 2009

Doa Tuan Guru Nik Abd Aziz bin Nik Mat

"Wahai Tuhan Kami, berilah kami perasaan takut kepadamu yang dapatmenghalang kami dari kemaksiatan dan berilah kami ketaatan kepadamuayang menyampaikan kami ke syurgamu, dan berilah dan berilah keyakinanyang memudahkan kami menghadapi bencana di dunia."

"Wahai tuhan kami berilah kami kenikmatan pendengaran, penglihatan dankekuatan tubuh badan selama hidup kami dan jadikanlah dia mewarisi kamidan berilah pembalasan kepada orang yang menzalimi kami. Dan tolonglahkami terhadap orang yang memusuhi kami.Dan janganlah engkau jadikanbencana bagi kami dalam ugama kami dan janganlah jadikan keduniaansebesar-besar cita-citanya dami dan tidak sampai batasan ilmu kami. Danjanganlah Engkau biarkan orang yang tidak menaruh kasihan balasterhadap kami, dapat menguasai ke atas kami."
"Wahai Tuhan kami, kami pohon perlindungna dengan nur kesucian engkaudan berkat kebersihan dan keagungan sifat jalal engkau, dari setiapyang datang waktu malam kecuali yang datang dengan baik." "Wahai tuhankami, engkaulah penolong kami, maka kepada engkau kami mohonpertolongna. Wahai tuhan kami, engkaulah tempat kami menyelamatkandiri, maka kepada engkaulah kami pohon selamat. Wahai tuhan bagilahkelemahan dan kehinaan yang mana segala tengkuk pembesar dunia."
"Dan tunduk kepadanya segala urusan dan kebesaran raja-raja Firaun,selamatkan kami dari penghinaan dan hukuman siksamu, ketika malam atausiang, ketika kami tidur atau berada di suatu tempat. Tiada tuhan bagikami melainkan engkau demi kebesaran wajah engkau dan kemuliaankesucian engkau, hindarkanlah kami dari segala kejahatan hamba-hambaengkau, berilah kemudahan kepada kami dengan limpah kurnia dari engkauwahai tuhan yang maha pemurah."
"Wahai Tuhan sama ada engkau lembutkan hati-hati mereka untuk kamisebagaimana kamu lembutkan besi untuk Nabi Daud, dan kamu menundukkanmereka seperti seperti kamu tundukkan bukit bukau, gunung ganang untukNabi Sulaiman atau pun kamu lipat balik rancnagan jahat mereka supayaberpatah balik ke atas mereka sendiri , dan kamu hancur leburkanpakatan mereka dan kacau bilaukan kumpulan mereka dan goncangkanpendirian mereka dan Ya Allah turunkan bendera mereka rapat ke bumi,Wahai Tuhan yang tetap hidup yang mentadbir urusan makhluknya, WahaiTuhan yang mempunyai keagungna dan kemuliaan, sesungguhnya Engkauberkuasa di atas tiap-tiap sesuatu."
"Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah rahmat ke atas junjungna kami NabiMuhammad S.A.W yang dengannya dapat emngubati hati dan menjadikanpenawar, menyihatkan badan yang menyembuhkannya, menjadi cahaya bagipandangan mata dan menyinarkannnya dan limpahkanlah rahmat dankesejahteraan kepada keluarga dan para sahabat baginda sekalian.

No comments:

Post a Comment